Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotomontage av nya väg 940

Bilden är ett fotomontage över hur nya väg 940 kan komma att korsa Håkullavägen.

Rösan–Forsbäck

Väg 940 planeras i en ny sträckning, vilket innebär ökad trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö för de boende utmed den befintliga vägen. När nya väg 940 har byggts minskar barriären genom samhället vilket underlättar för gång- och cykeltrafikanter.

Aktuellt 

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gör klart att regeringens beslut för nya Onsalavägen står fast

I maj 2018 avslog regeringen samtliga överklaganden avseende den arbetsplan som Trafikverket fastställde i februari 2016. Naturskyddsföreningen med flera begärde rättsprövning av regeringens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har domen från HFD kommit.

Det var i februari år 2016 som Trafikverket fastställde arbetsplanen för nya Onsalavägen, mellan Rösan och Forsbäck. Fastställelsebeslutet överklagades till regeringen som (i maj 2018) avslog överklagandena och fastställelsebeslutet vann laga kraft. Sommaren 2018 begärde Naturskyddsföreningen, Föreningen Värna Onsala med flera rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Nu (september 2019) har domen från Högsta förvaltningsdomstolen kommit som förklarar att regeringens beslut ska stå fast.

Läs mer om denna nyhet här!

Fram till byggstarten arbetar Trafikverket vidare med olika projekteringsfrågor. Miljöfrågorna är i fokus och även säkerhetsfrågor under byggskedet. Särskilt noggranna förberedelser behövs då bygget ska genomföras nära befintliga vägar och verksamheter såsom skolor och arbetsplatser. Tillsammans med skolorna läggs strategier upp för att trygga barnens säkerhet och skolmiljö under byggtiden.

I arbetsplanen för Rösan–Forsbäck har Trafikverket föreslagit att delar av Håkullavägen och delar av Skällaredsvägen ska bli allmänna vägar, med Kungsbacka kommun som väghållare. Kungsbacka kommun har tidigare saknat ett kommunalt väghållningsområde på Onsala, vilket är en förutsättning för att de ska kunna ta över väghållningsansvaret. Trafikverket och Kungsbacka kommun har nu tecknat ett avtal som reglerar detta.

Arkeologisk slutundersökning

Innan nya väg 940 kan byggas ska en arkeologisk slutundersökning av tio områden längs sträckan utföras. Projektet har därför ansökt om en arkeologisk slutundersökning hos Länsstyrelsen. De beslutar om slutundersökning och handlar sedan upp ett arkeologiföretag som utför undersökningen. Den får påbörjas först när vägplanens fastställelsebeslut vinner laga kraft.