Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotomontage av nya väg 940

Bilden är ett fotomontage över hur nya väg 940 kan komma att korsa Håkullavägen.

Rösan–Forsbäck

Väg 940 planeras i en ny sträckning, vilket innebär ökad trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö för de boende utmed den befintliga vägen. När nya väg 940 har byggts minskar barriären genom samhället vilket underlättar för gång- och cykeltrafikanter.

Aktuellt 

I februari 2021 fortsätter vi att gallra bort granar i de skogsområden där vi tidigare gjort veteranisering

Det gör vi för att gynna skyddade fågelarter och lövskogen de lever i.

Onsalas grodor får egna tunnlar och murar! 

Läs nyheten här.

Byggstarten för nya Onsalavägen skjuts fram ett år, kan bli först år 2022

Läs mer om varför byggstarten dröjer här!

Fram till byggstarten arbetar Trafikverket vidare med olika projekteringsfrågor. Miljöfrågorna är i fokus och även säkerhetsfrågor under byggskedet. Särskilt noggranna förberedelser behövs då bygget ska genomföras nära befintliga vägar och verksamheter såsom skolor och arbetsplatser. Tillsammans med skolorna läggs strategier upp för att trygga barnens säkerhet och skolmiljö under byggtiden.

I arbetsplanen för Rösan–Forsbäck har Trafikverket föreslagit att delar av Håkullavägen och delar av Skällaredsvägen ska bli allmänna vägar, med Kungsbacka kommun som väghållare. Kungsbacka kommun har tidigare saknat ett kommunalt väghållningsområde på Onsala, vilket är en förutsättning för att de ska kunna ta över väghållningsansvaret. Trafikverket och Kungsbacka kommun har nu tecknat ett avtal som reglerar detta.

Arkeologisk slutundersökning

Innan nya väg 940 kan byggas ska en arkeologisk slutundersökning av tio områden längs sträckan utföras. Projektet har därför ansökt om en arkeologisk slutundersökning hos Länsstyrelsen. De beslutar om slutundersökning och handlar sedan upp ett arkeologiföretag som utför undersökningen. Den får påbörjas först när vägplanens fastställelsebeslut vinner laga kraft.