Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 956 Kyrkoby Dalavägen–Säröleden, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 956. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 956, Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden i samarbete med Kungsbacka kommun. Sträckan saknar idag en gång- och cykelväg vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister.

Vi planerar att bygga den cirka 2 400 meter långa gång- och cykelvägen för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.