Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsplan granskningshandling,  utställd 4–28/4

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning (från pärmarna 1–6 (pdf-fil 61 kB)

Planbeskrivning

Planbeskrivning, sid 1–44 (pdf-fil, 18,2 MB)
Planbeskrivning sid 45–111 med bilagor (pdf-fil 9,4 MB)

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse 20160330 (pdf-fil 1 MB)

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram sid 1–36 (pdf-fil 18,3 MB)
Gestaltningsprogram sid 37–53 (pdf-fil 5,5 MB)

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys (pdf-fil 6 MB)

Kartor, illustrationer, ritningar

Ritningsförteckning 20160330 (pdf-fil 34,9 kB)

Översiktskarta (pdf-fil 1,2 kB) 
Översiktsprofilritning (pdf-fil 764 kB)

Plan- och profilkarta skala 1:1000 (10 739 kB) 
Plan- och profilkarta 1:1000 (6042 kB)

Plankarta skala 1:2000 (9613 kB)
Bilaga till plankarta, skyddsåtgärder (pdf-fil 154 kB)
Bilaga till plankarta, tvärsektioner (pdf-fil 2,3 MB)

Illustrationskartor, permanent anläggning (pdf-fil 7,6 MB)
Illustrationskartor, tillfällig anläggning, norr om stationsområdet (pdf-fil 9,7 MB)
Illustrationskartor, tillfällig anläggning, stationsområdet till och med Österleden (pdf-fil 9 MB)
Illustraitonskartor, tillfällig anläggning, söder om Österleden och Vareborg (pdf-fil 6,4 MB)

Illustrationssektioner (pdf-fil 3,8 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsens godkännande av MKB:n (pdf-fil 198 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning sid 1–310 (pdf-fil 18 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning bilagor/pm (pdf-fil 20,2 MB)

Fastighetsförteckning

Med hänvisning till Personuppgiftslagen (PuL) publiceras inte fastighetsförteckningen här. Alla dokument finns dock tillgängliga på nedanstående platser under granskningsperioden:

  • Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg.
  • Varbergs kommun Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg.
  • Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg.