Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Anläggningen i Varberg kommer att räcka till

Svar infört i Hallands Nyheter 20 januari, på debattartikeln "Varbergstunneln inget för pendlare", publicerad i HN 12 januari 2016.

Projekt Varbergstunneln har i sitt uppdrag en mängd krav och förutsättningar att ta hänsyn till. Under planeringstiden väger vi hela tiden ekonomi och samhällsnytta mot tekniska lösningar. I samverkan med våra avtalspartners och medfinansiärer arbetar vi fram en lösning för Västkustbanan och Varberg som är tillräckligt bra för att nå uppställda mål inom givna ramar, utan att göra avkall på säkerhet och kvalitet.

I arbetet med att utforma spårsystemet för Varberg, har krav på trafikering, utgående från Trafikverkets trafikprognos för år 2030, legat till grund. Samtidigt har en så stor flexibilitet som möjligt eftersträvats, för att möjliggöra framtida utveckling av trafiken.

Förutsättningen för ett trafikupplägg med vändande tåg i Varberg, för trafik på Västkustbanan mot Göteborg, har inarbetats och tillgodosetts. Spåranläggningen är konstruerad med plattformar för att hantera genomgående tåg med uppehåll, vändande tåg med uppehåll, samt genomgående trafik utan uppehåll i Varberg. Växlar och spårförbindelser har placerats för att uppnå flexibilitet och redundans, och signalsystemet är utformat för att säkerställa skydd och samtidigheter för passage av genomgående trafik. Uppställning av fordon över natt kan förutom plattformspår för Viskadalsbanan, exempelvis ske på de två projekterade terminalspåren längst västerut på Hamnbangården.

Projekt Varbergstunneln hälsar er alla intresserade välkomna till vår utställningslokal på Östra Långgatan (f.d. Gamlebyskolan) i Varberg. Där ges möjlighet till dialog och utbyte av synpunkter och kunskap. Kontaktuppgifter och mer information finns på Trafikverkets webbsida www.trafikverket.se/varbergstunneln

Andreas Gustafsson, projektledare