Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tåg ska kunna vända i Varberg

Svar infört i Hallands Nyheter 3 maj 2016, på insändaren "Varbergstunneln inget för Pendeltåg", publicerad i HN 12 januari 2016.

VARBERG. Projekt Varbergstunneln har i sitt uppdrag en mängd krav och förutsättningar att ta hänsyn till. Under planeringstiden väger vi hela tiden ekonomi och samhällsnytta mot tekniska lösningar. l samverkan med våra avtalspartners och medfinansiärer arbetar vi fram en lösning för Västkust-banan och Varberg som är tillräckligt bra för att nå uppställda mål inom givna ramar, utan att göra avkall på säkerhet och kvalitet.

I arbetet med att utforma spårsystemet för Varberg har krav på trafikering, utgående från Trafikverkets trafikprognos för år 2030 legat till grund. Samtidigt har en så stor flexibilitet som möjligt eftersträvats, för att möjliggöra framtida utveckling av trafiken.

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR  ett trafikupplägg med vändande tåg i Varberg, för trafik på Västkustbanan mot Göteborg, har inarbetats och tillgodosetts. Spåranläggningen är konstruerad med plattformar för att hantera genomgående tåg med uppehåll, vändande tåg med uppehåll, samt genomgående trafik utan uppehåll i Varberg.

Växlar och spårförbindelser har placerats för att uppnå flexibilitet och redundans, och signal-systemet är utformat för att säkerställa skydd och samtidigheter för passage av genomgående trafik. UppstäIlning av fordon över natt kan förutom plattformspår för Viskadalsbanan, exempelvis ske på de två projekterade terminalspåren längst västerut på Hamnbangården.

PROJEKT  Varbergstunneln hälsar er alla intresserade välkomna till vår utställningslokal på Östra Långgatan (f.d. Gamlebyskolan) i Varberg. Där ges möjlighet till dialog och utbyte av synpunkter och kunskap. Kontaktuppgifter och mer information finns på Trafikverkets webbsida www.trafikverket.se/varbergstunneln
Andreas Gustafsson, projektledare

Länk till det publicerade svaret, med illustration. 
BIldtext: PLATTFORM. Delprojektledare Stephan Larsson har förklarat hur tågvändningen ska fungera. Sta-tionen kommer att ha plattformar för att hantera genomgående tåg med uppehåll, vändande tåg med uppehåll, samt tåg som passerar utan uppehåll i Varberg. Växlar och spårförbindelser byggs för att kunna trafikera på olika sätt och ge möjlighet till alternativa vägar vid avvikelser i trafiken.