Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket betalar större delen

Svar infört i Hallands Nyheter 13 juli 2016, på insändaren ”Tunneln innebär miljardrullning”, publicerad i HN 1 juli 2016.

Insändaren innehåller ett par missuppfattningar kring kostnader som behöver klargöras:
Projekt Varbergstunneln drivs av Trafikverket och finansieras till största delen med hjälp av statliga medel. Trafikverket har också tecknat ett medfinansieringsavtal med Jernhusen, Region Halland och Varbergs kommun, och i detta avtal förbinder sig kommunen att betala 290 miljoner.

I vintras meddelade Trafikverket en ny beräknad kostnad för projektet, 3,99 miljarder kronor (2009 års kostnadsnivå) istället för den tidigare meddelade summan 2,95 miljarder kronor (2009 års kostnadsnivå).

Denna kostnadshöjning beror framförallt på att det har kommit ökade krav från staten på hur järnvägslösningen ska anpassas för klimat och säkerhet. Både finansieringen av den nya stationsbyggnaden och den nya Getteröbron är inräknade i kostnaden. Varbergs politiker och regeringen har bestämt sig för en järnvägslösning med tunnel under staden. Till grund för beslutet ligger många års arbete och flera utredningar. Tunnellösningen ger flera positiva effekter för Varberg – bullret från tågtrafiken minskar, farliga plankorsningar tas bort och barriärer i form spår och godsbangård i centrala Varberg försvinner.


Andreas Gustafsson
projektledare Trafikverket

Jan Bengtsson
projektledare
Varbergs kommun