Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kollektivtrafik och tåg ska rulla vid tunnelbygget

Svar infört i Hallands Nyheter 14 september 2016, på insändaren ”Hur blir pendlingen förbi tunnelbygget?”, publicerad i HN 3 september 2016.

INSÄNDARE. Dagens kollektivtrafik ska hållas igång under tiden som Varbergstunneln byggs. För att bibehålla pendlandet och minimera störningar är ett av projektets mål att göra så få omläggningar i trafiken som möjligt under byggtiden.

För att lösa knuten med utrymme för den tillfälliga stationen krävs en viss utbyggnadsordning och utbyggnaden sker därför i etapper. När en yta frigjorts kan en funktion flyttas.

Först byggs den nya godsbangården norr om Getteröbron, den ansluts till Västkustbanan och Farehamnen. Då kan godstrafiken flytta från centrum och de befintliga godsspåren rivas. Här byggs istället en tillfällig personbangård med två plattformar. Därefter kan dagens spår och plattformar för persontrafiken rivas och ge plats för den nya stationen.

Den huvudsakliga entrén till den tillfälliga stationen kommer att vara från Östra Hamnvägen. För tillgänglighet från stadskärnan byggs en gångbro över spåren.

Den nya järnvägsanläggningen ska börja byggas år 2019. Allmänhet och resenärer kommer i god tid att informeras innan förändringar genomförs. Oskyddade trafikanter ska tryggt, och på ett för miljön hållbart sätt, kunna fortsätta att pendla.

Andreas Gustafsson

Projektledare Trafikverket Varbergstunneln