Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologiska utredningen längs järnvägen mellan Varberg och Hamra är nu klar

I december 2014 genomfördes en arkeologisk utredning längs med järnvägslinjen Varberg-Hamra. 13 fornlämningar påträffades vilka utgjordes av förhistoriska boplatser och andra kulturhistoriska lämningar.

På boplatserna framkom anläggningar och spår efter människor som levde i området från äldre stenåldern fram till brons- och järnålder. Utredningen är en del i arbetet med att dokumentera de lämningar som finns inom järnvägsområdet och följer de krav som ställs i Kulturmiljölagen rörande fornlämningar som påverkas av exploatering. Läs hela rapporten här nedan.

Arkeologi inför Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra.