Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen

Den 28 september 2015 godkände Länsstyrelsen Hallands län miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägsplanen.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskriver vilka effekter och konsekvenser de tekniska lösningarna som tas upp i järnvägsplanen innebär, utifrån ett miljöperspektiv. MKB:n tar även upp vilka skyddsåtgärder som avses vidtas för att minimera påverkan av tänkta anläggning samt förslag på ytterligare möjliga lösningar som kan bli aktuella för projektet att vidta.

Att MKB:n är godkänd innebär att första steget i processen att ta fram de handlingar som krävs för att beskriva vad som planeras att byggas och vad det får för konsekvenser. Nästa steg i processen är att presentera järnvägsplanen med tillhörande beskrivning och illustrationer för berörda och intresserade att tycka till om. Trafikverket kommer nästa år även att lämna in ansökan till mark- och miljödomstolen som rör Natura-2000 och vattenverksamheten.

Här kan du läsa Miljökonsekvensbeskrivningen för Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra