Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tunneln kommer att klara regn, snö och högre vattenstånd

I tidningen Hallands Nyheter har flera insändare haft frågor om Varbergstunneln och klimatförändringar såsom regn, snö och högre vattenstånd. Här nedan kan du läsa vårt svar som publicerades den 14 november 2015.

Järnvägsstunneln byggs för att klara klimatförändringar. Tunneln och den nya järnvägsanläggningen kommer att vara dimensionerade för att ta hand om regnvatten, snö och en framtida klimatrelaterad höjning av vattenståndet. Regnvatten i tråget kommer, via ett antal pumpstationer, att pumpas upp från tråget. Snö kommer att skottas och transporteras bort. Vad gäller klimatrelaterade vattennivåer så arbetar Trafikverket utifrån de siffror som tas fram av FN:s internationella klimatpanel, samt vattennivåernas naturliga variation. Vi dimensionerar därför tunneln för betydligt högre vattennivåer än de som finns i dag. Avvattningssystemet i anläggningen såsom pumpar och ledningar kommer att dimensioneras för en kapacitet motsvarande regnintensiteten vid ett 200-årsregn, vilket är ett regn som uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 200 år. Vi kommer att bygga trågkanter, barriärer samt pumpanläggningar utifrån dessa krav.