Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägstunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hallå där...

Andreas Gustafsson, projektledare för projektet Varbergstunneln. Vad gör ni just nu i Brunnsparken?

Andreas Gustafsson projektledareHallå där... Andreas Gustafsson, projektledare för Varbergstunneln

 

 Vad gör ni just nu i Brunnsparken, mitt inne i Varberg?

– Vi gör seismiska undersökningar, alltså mindre provsprängningar.

Varför gör ni det här?

– Det här gör vi för att ta reda på hur fastigheter påverkas av sprängningar, så att vi inte orsakar skador på byggnader när vi börjar bygga Varbergstunneln.

Hur går undersökningen till?

– Först borrar vi två hål i berget och sedan utför vi små sprängningar i hålen. Samtidigt registrerar vi vibrationer på närliggande fastigheter.

Hur länge kommer undersökningarna att pågå?

– Mellan 25 och 27 januari.Det är under på onsdag den 27 januari som vi genomför sprängningarna.

På vilket sätt kommer detta att påverka Varbergsborna?

– Delar avområdet kommer att spärras av redan på måndag den 25 januari och sedan på onsdag den 27 januari kommer området att utökas lite grann.

Kommer vi att känna av något?

– De som arbetar och bor i närheten kommer att känna av mindre vibrationer, och de är ofarliga. Vi kontrollerar och registrerar vibrationerna med hjälp av flera vibrationsmätare som är placerade på fastigheterna i området.

När får ni resultaten?

– Resultaten från vibrationsmätningarna kommer att analyseras och presenteras i en rapport. Rapporten kommer att bli klar under våren 2016.

Vad gör ni med resultaten?

– Resultaten ingår i vår riskanalys om vibrationer för projektet Varbergstunneln. Den kommer att användas som underlag för hur vi ska planera sprängningarna när vi ska bygga Varbergstunneln, så att vi inte orsakar skador på känsliga byggnader och anläggningar.

Kommer ni att göra fler undersökningar i år?

– Inga ytterligare seismiska undersökningar är planerade, men det ingår i riskanalysen att inventera ca 320 fastigheter som kan påverkas av tunnelarbetena. Det arbetet kommer att fortsätta under våren 2016.