Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på fjäril.

Foto: Martin Åkesson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fördjupad insektsinventering

Under maj till och med september genomfördes en inventering på Varbergs bangård som var inriktad på att skapa en så heltäckande bild som möjligt av naturvårdsvärdena bland steklar, skalbaggar och fjärilar.

Bangården har tidigare inventerats inför upprättandet av järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning, men inte lika omfattande som vid detta tillfälle. Totalt artbestämdes 2 682 skalbaggar, 120 steklar och 417 fjärilar. Trots att bangården erbjuder insekter goda livsmiljöer så som öppna, sandig och varma ytor, så var andelen rödlistade arter oväntat låg.

Läs mer i PM Fördjupad insektsinventering Varbergs station och bangård (pdf-fil, 2,6 MB, öppnas i nytt fönster)