Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kylig morgon vid Getterön.

Kylig morgon vid Getterön.
Foto: Jesper Mårtensson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Miljödomsansökan inskickad

Vi har skickat in projektets miljödomsansökan till Mark- och miljödomstolen. I ansökan beskrivs de åtgärder som kommer att påverka omgivningen, som påverkan på allmänna eller enskilda intressen.

Ansökan är uppdelad i två delar, den ena delen rör vattenverksamhet och den andra rör arbeten i anslutning till Natura 2000-området på Getterön.

Grundvatten leds bort

När vi bygger trågen, betong- och bergtunneln samt vägportarna vid Österleden och Vareborg kommer grundvattnet att påverkas. I delen om vattenverksamhet beskrivs bland annat hur vi hanterar denna påverkan.

– Det kommer att bli en grundvattenrörelse mot de hålutrymmen som skapas i marken när vi bygger. Vatten i jord och berg, så kallat grundvatten, kommer inom ett påverkansområde att sippra fram mot de hålutrymmen som skapats. Vid hålutrymmet kommer grundvattennivån avsänkas som mest. Vattnet som når trågen, betong- och bergtunneln samt vägportarna leds bort, förklarar Jesper Mårtensson, ansvarig för miljö och tillstånd i projektet.

Bullerskydd för fåglarnas trivsel

Den andra delen i ansökan, som rör Natura 2000, handlar om fåglarna på Getterön.

– När det nya dubbelspåret öppnar blir bullernivåerna högre i och med den ökade trafikeringen och därför bygger vi bullervallar och bullerskärmar. Dessa bullerskydd byggs i ett tidigt skede eftersom bullernivån även kommer att öka under byggskedet, berättar Jesper Mårtensson.

Sakägare har möjlighet att påverka

Det är ett lagkrav att ta fram en miljödomsansökan, men vi tar också fram den för att sakägare ska kunna yttra sig. Delar av miljödomsansökan publiceras på projektsidan, www.trafikverket.se/varbergstunneln, och ansökan i sin helhet finns på Varbergs kommun. Sakägare som har rätt att ge synpunkter kommer att få skriftlig information i brevlådan.

Mark- och miljödomstolen kommer att meddela sin dom när järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Handlingar tillhörande miljödomsansökan finns här.