Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Borrningsarbetet i full gång. Foto: Stephan Larsson

Borrningsarbetet i full gång. Foto: Stephan Larsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur gick det med borrningarna under bangården?

Mellan den 28 och 30 april borrade vi under bangården, så kallade sonderingsborrningar. Det var en förberedelse inför byggandet av Varbergstunneln.

Borrningarna gjordes för att upptäcka eventuella hinder för dragning av framtida vatten- och avloppsledningar.

- Borrningarna gick bra. Mellan två av spåren hittade vi ett grövre material som skulle kunna komma från den gamla skyddsvallen mellan havet och banvallen. I det resterande materialet som undersöktes bedömer vi att det inte finns något hinder, men vi måste analysera resultaten mer innan vi vet hur vi ska gå vidare, berättar Pär Witzell, delprojektledare ledningsomläggningar.

Borrningsarbetet i full gång. Foto: Stephan Larsson

Som syns på bilden ovan använde vi oss av vatten som smörjmedel när vi borrade. När vi avslutade borrningarna sjönk vattnet undan.

Provgropar för arkeologi

De provgropar vi skrev om tidigare kommer att göras i mitten/slutet av augusti. Då gräver vi tre stycken gropar längs med bangården. Vi gör provgroparna för att se om fornlämning finns bevarad där vi ska bygga.