Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plantage
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Örten kalvnos får nytt hem

För att säkra att den fridlysta örten kalvnos ska kunna leva vidare när Varbergstunneln byggs har vi samlat in fröer. Under våren har några kalvnosfrön såtts på små ytor i ett försök att få växterna att etablera sig på en annan plats.

I samband med att den nuvarande bangården rivs när vi bygger Varbergstunneln så kommer den rödlistade örten kalvnos som breder ut sig väster om järnvägsrälsen att påverkas.

– Vi ser därför till att kalvnosen ska få en ny plats att trivas på, berättar Jesper Mårtensson, ansvarig för miljö och tillstånd i projektet.

Under hösten 2016 samlade vi in fröer, läs mer om kalvnosplockningen här Kalvnosplockning vid banvallen. Nu har vi med hjälp av biologen Johan Ahlén från Naturcentrum AB sått några av de insamlade kalvnosfröna. Våren är den perfekta tiden för sådd eftersom de mycket små fröna är känsliga för kyla och den sandiga jorden blir snabbt varm i vårsolen.

Innan fröna planterades luckrade Johan Ahlén upp den sandiga och steniga jorden från gräs med en hacka.

Som syns på bilden ovan så luckrade Johan Ahlén upp den sandiga och steniga jorden från gräs med en hacka innan fröna planterades.

– Av de fröer som samlades in har vi sått cirka två tredjedelar, den sista tredjedelen har vi sparat. Fröerna har planterats runt Tångaberg och förhoppningen är att kalvnosen ska trivas här och då kan vi så fler frön nästa gång, förklarar Jesper Mårtensson.

Till hösten kommer vi att följa upp sådden samt samla in fler fröer. Håll utkik här på projektsidan för att följa hur det går för kalvnosen.

Vi som arbetar med Varbergstunneln önskar alla en härlig sommar!