Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över Varbergs stationsområde

Flygbild över Varbergs stationsområde

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Entreprenörer får ansöka om att kvalificera sig för att bygga Varbergstunneln

Fram till den andre oktober kan entreprenörer som vill vara med i anbudsförfarandet för att få bygga Varbergstunneln ansöka om prekvalificering.

Utbyggnad till dubbelspår i en tunnel under Varberg är del av utbyggnaden till dubbelspår på hela Västkustbanan. Byggstarten är beräknad till 2019. Inbjudan att ta del av underlaget för prekvalificering annonserades 16 juni. Sista dagen för ansökan om prekvalificering är 2 oktober.

Entreprenaden upphandlas i två steg, prekvalificeringen föregås av själva anbudsförfarandet.

– För entreprenaden kommer affärsformen totalentreprenad med samverkan nivå hög enligt Trafikverkets riktlinjer att tillämpas, säger upphandlingsansvarig Jonas Melén.

Provisoriska anläggningar byggs

Den entreprenad som ska upphandlas gäller en anläggning som sträcker sig över nio kilometer. Det är tunnel, järnvägsspår, godsbangård, broar och andra byggnadsverk för person- och godståg som ska byggas i en komplex och samtidigt trafikerad spårmiljö.

Trafiken på Västkustbanan och Viskadalsbanan ska köra under hela byggtiden. Vår järnvägsexpert Stephan Larsson förklarar översiktligt hur detta ska bli möjligt.

– Den nya anläggningen kommer att byggas i etapper där den ersätter dagens spårsystem. Ett flertal tillfälliga lösningar måste byggas under tiden som tunnelbygget pågår.

Spåret ska byggas i en cirka tre kilometer lång tunnel som sprängs under Varberg. Person- och godstrafik på Västkustbanan och på Viskadalsbanan ska trafikeras under byggtiden.

– Vi ser fram emot nästa steg i processen och kommer att bjuda in de prekvalificerade entreprenörerna att lämna anbud i början av december månad, säger projektledare Per Rydberg.