Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi förbereder bygget av Varbergstunneln

I väntan på fastställelse av järnvägsplan och regeringens antagande av nationell plan samt byggstartsbeslut pågår de förberedande arbetena för fullt.

Exempel på snart stundande förberedande arbeten som måste utföras för att vi ska kunna bygga tunneln och tråget där tåget ska gå på dubbelspår genom Varberg är:

Utbyte av signalställverk
Ett signalställverk styr och reglerar tågtrafiken med hjälp av bland annat ljussignaler. I dag är det ställverk som styr tåg i och förbi Varberg inrymt i det röda huset på den norra delen av Varbergs station. Huset tillhörde från början det gamla godsmagasinet.

Nuvarande signalställverk är en äldre reläbaserad typ, modell 65, som inte kan hantera den planerade ombyggnaden av Varberg. Arbetet med det nya påbörjas i december och ska stå klart i november nästa år. Då har kopparledningarna bytts till optofiberkablar och en stordator i Göteborg, där trafikledningen styr tågens rörelser.

– Trafikledningen kommer att sända order via optofiberkabel, signalerna når de fyra nya teknikhus som ska byggas på bangården, vilka i sin tur styr hur, vart och när tågen ska gå, förklarar Stephan Larsson, som är ansvarig för järnväg i Varbergsprojektet.

Undersökning av mark och brunnar
Sedan 2014 har grundvattennivåerna längs sträckningen, från Lassabacka till Vareborg, noggrant kontrollerats. Nu under hösten kommer ytterligare provpunkter att installeras, för att täcka in det område som kan komma att påverkas i samband med bygget av tunnel och tråg.

Från vecka 39 kommer vi även att påbörja en inventering av energibrunnar och enskilda vattentäkter. Brevledes kontaktas de ägare som har fastigheter inom det område där grundvattennivåerna bedöms kunnan bli påverkade av arbetena med tråg och tunnel, säger Jesper Mårtensson, ansvarig för miljö- och tillståndsfrågor i projektet.

Kommande omläggning av ledningar
Exempel på förberedande arbeten som inleds först nästa höst är ledningar som är viktiga för samhället. De finns i marken inom byggområdet och leder vatten, avloppsvatten och dagvatten (det som svämmar över vid skyfall). De behöver, både under tiden vi bygger och efteråt, ha en säker funktion. Arbetet ska göras runt Västra Vallgatan och Monarkbäcken på bangården och planering samt utförande görs i samråd med kommunens bolag.