Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenär inväntar tåg på perrongen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplanen är fastställd

Trafikverket har nu fastställt järnvägsplanen för utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra. Under centrala Varberg kommer järnvägen att gå i en tunnel.

I december 2016 fanns en genomarbetad järnvägsplan framme som skickades till funktionen för planprövning, som är en oberoende funktion inom Trafikverket. De har nu granskat planen och bedömt att den kan fastställas.

– Järnvägsplanen är mycket väl genomarbetad. Vi har tagit hänsyn till många av de synpunkter som kom in under samråd och granskning, och vi har gjort flera förändringar för att tillmötesgå de synpunkter som kom in, säger Per Rydberg som är projektledare för Varbergstunneln.

Planerad byggstart 2019

Byggstarten av Varbergstunneln och dubbelspår på sträckan Varberg–Hamra är planerad till 2019. Det är ett stort järnvägsprojekt som kommer att pågå i centrala Varberg med omnejd under cirka sex år.

– Men det är flera saker som återstår innan vi kan starta bygget av Varbergstunneln, bland annat miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen, säger Per Rydberg.

När utbyggnaden är klar kommer de som reser på Västkustbanan, som går mellan Göteborg och Malmö, märka av att resan går snabbare med två spår istället för ett. Men också att miljön förbättras då fler transporter kan flytta från väg till järnväg.

– Vi bygger ut en järnväg som med den nya stationen kommer att gynna både person- och godstrafik och som bidrar till att utveckla och behålla en levande och attraktiv stadskärna i Varberg.

Fakta

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av anläggningen som ska byggas, vilken mark som behöver tas i anspråk och vilka effekter det får på omgivningen.

Här kan du läsa mer om planprocessen.