Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blommor i järnvägsdike
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuellt om järnvägsplanen

För tillfället sammanställer vi de överklaganden som har kommit in på Varbergstunnelns järnvägsplan. Därefter lämnar vi dem till regeringen.

Järnvägsplanen för Varbergstunneln fastställdes av Trafikverket den 2 november i år. Därefter gick planen att överklaga fram till den 7 december. Totalt har fyra överklaganden kommit in.

– Nu sammanställs de överklaganden som har kommit in. Därefter skickas dessa vidare till regeringen som avgör vilka frågor som är relevanta att beakta, säger Johanna Gerremo samordnare för järnvägsplanen.

Fakta

Ett fastställelsebeslut får laga kraft när överklagandetiden gått ut, om ingen överklagat eller när regeringen har avgjort frågan. När järnvägsplanen vinner laga kraft får Trafikverket möjlighet att ta i anspråk den mark som framgår av järnvägsplanen.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av anläggningen som ska byggas, vilken mark som behöver tas i anspråk och vilka effekter det får på omgivningen.

Här kan du läsa mer om planprocessen.