Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggjobbare i tunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Varbergarnas kännedom om tunneln har ökat till 90 procent

9 av 10 känner till planerna om Varbergstunneln. Det visar attitydundersökningen som vi genomförde under senhösten 2017. Det är en ökning med tio procentenheter sedan undersökningen 2015.

I november gjorde vi en attitydundersökning för att ta redan på hur väl boende i Varbergs kommun känner till projektet, och för att få veta mer om vad de tycker om projektet och vilken information de vill ha. 609 personer intervjuades på telefon.

Vi ser också att kännedomen om att det ska byggas dubbelspår har ökat kraftigt från 2015. Idag känner 34 procent till att dubbelspår ska byggas mot noll procent för två år sedan.

Undersökningen visar att andelen som är positiva eller mycket positiva till projektet fortfarande är knappt hälften, 46 procent. Andelen negativa eller mycket negativa har minskat något till 28 procent. De som är neutrala till projektet har ökat något till 25 procent.

De som är positiva anger främst anledningen att de vill få bort järnvägsspåren från staden så att mark frigörs för annat. Att ändå kunna behålla stationen kvar i centrum är något som de positiva tar upp som en fördel. De som är negativa anser att man istället skulle ha valt att lägga järnvägen utanför staden. Många av de som är negativa tycker att det kostar för mycket. En del av de negativa är oroliga för säkerheten i samband med översvämningar.

Fakta

2015 gjordes en attitydundersökning om projektet Varbergstunneln. Den har följts upp med en attitydundersökning 2017.

De 609 telefonintervjuerna fördelades enligt befolkningsstrukturen i Varbergs kommun och urvalet kvoterades på kön och åldersgrupper. Undersökningens målgrupp är allmänheten från 18-84 år boende i Varbergs kommun.

Här kan du läsa rapporten från attitydundersökningen 2017

Här kan du lästa rapporten från attitydundersökningen 2015