Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Räls läggs på plats
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Varbergstunneln ett steg närmare byggstart

Regeringen har nu beslutat om järnvägsplanen för utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra. Under centrala Varberg kommer järnvägen att gå i en tunnel.

Den 31 maj 2018 beslutade regeringen om järnvägsplanen. Det innebär att planen nu har vunnit laga kraft.

– Vi är jätteglada att regeringen äntligen har beslutat om järnvägsplanen. Det är en viktig milstolpe för projektet som innebär att bygget av tunneln under centrala staden och en dubbelspårig järnväg mellan Varberg och Hamra känns ännu närmare och verkligare, säger Per Rydberg, projektledare.

– Järnvägsplanen har fått laga kraft och det gör att vi nu har möjlighet att ta i anspråk den mark som planen visar. Under överklagandeprocessen gjorde vi en bedömning att en justering i planen av mark som ska användas tillfälligt under byggtiden inom en viss fastighet kunde ersättas med andra ytor inom samma fastighet. Dessa justeringar har nu medgivits av regeringen, säger Johanna Gerremo som är ansvarig för planläggningsfrågor i projekt Varbergstunneln.

Planerad byggstart 2019

Byggstarten är planerad till slutet av 2019. Det är ett stort järnvägsprojekt som kommer att pågå i centrala Varberg med omnejd under cirka sex år.

– Vi bygger ut en järnväg som med den nya stationen kommer att gynna både person- och godstrafik och som bidrar till att utveckla och behålla en levande och attraktiv stadskärna i Varberg, säger Per Rydberg.

När utbyggnaden är klar kommer de som reser på Västkustbanan, som går mellan Göteborg och Malmö, märka av att resan går snabbare med två spår istället för ett. Men också att miljön förbättras då fler transporter kan flytta från väg till järnväg.

– Det som fortfarande återstår innan byggstart är regeringens beslut om nationell transportplan och miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen, avslutar Per Rydberg.

Fakta:

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av anläggningen som ska byggas, vilken mark som behöver tas i anspråk och vilka effekter det får på omgivningen.

Här kan du läsa mer om planprocessen.