Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Till vänster Per Rydberg, projektledare Varbergstunneln och till höger Svend Amland, projektchef Implenia.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedelser inför tunnelbygget-detta händer i närtid

Det är full aktivitet i Varbergstunneln med att planera och projektera inför byggstart i slutet av 2019. Bland annat pågår markundersökningar vid Getteröbron, flytt av bussterminalen och i januari startar arbetet med ledningsomläggningar.

Jag vet att det är många som undrar när vi börjar gräva i staden. Kan du berätta vad som händer i Varbergstunneln just nu?

–Vi håller på att planera och projektera tillsammans med vår entreprenör Implenia. Planeringen sker enligt kontraktet som vi skrev med dem den 20 juni. Det vi gör nu och ungefär ett år framåt till byggstart, i slutet av 2019, är att flytta bussterminalen, ledningsomläggningar och bygga en ny Getteröbro, säger Per Rydberg som är projektledare för Varbergstunneln.

Implenia har varit på plats sedan i somras, hur tycker du det går?

Projektchefen Svend Amland tycker att det är spännande att arbeta i denna typ av infrastrukturprojekt som bygger på en tidig medverkan från entreprenören.

–Vi får vara med i planeringen från början och det gör att vi har stora möjligheter att komma med vår syn och kunskap tidigt i processen. I tät samverkan med Trafikverket skapar vi de bästa lösningarna för projekt Varbergstunneln. Det är också ett spännande stadsprojekt med allt vad det innebär att vi bidrar till samhällsutvecklingen i en stad och dess områden runtomkring.

Kan ni berätta något om när vi börjar arbeta på Västra Vallgatan som är en central väg här?

–Ledningsomläggningarna på Västra Vallgatan börjar den 7 januari nästa år och håller på i åtta månader. Det kommer att bli en del ändringar på grund av avstängningar och du måste tänka på nya färdvägar om du är van att åka eller gå på Västra Vallgatan.

Vi eftersträvar alltid att göra det bästa möjliga för att gående och cyklister ska komma fram. Svaret på hur exakt avstängningarna blir är något som vi håller på att planera tillsammans med Varbergs kommun som är vår medfinansiär. Även Hallandstrafiken är med i detta. Vi återkommer löpande med information till berörda, intygar Per Rydberg.

Även här är det en fördel med vår tidiga medverkan för att komma med bra lösningar för gående och cyklister när vi planerar för arbetet med ledningsomläggningarna på Västra Vallgatan, tillägger Svend Amland.

Vad är nyttan med att bygga tunnel och dubbelspår? Hur blir det när allt är klart?

–En tunnel under Varberg gör att stadsmiljön förbättras med till exempel minskat buller från järnvägen. Dessutom möjliggör det stadsutveckling, att staden kan växa ut mot havet. När vi har en ny station på plats om några år så kommer förhoppningsvis det bli som ett nytt landmärke i Varberg, säger Per Rydberg. Han tillägger att utbyggnaden till dubbelspår på Västkustbanan exempelvis skapar goda förutsättningar för alla som arbetspendlar eftersom hela Halland är en region där näringslivet växer.

Kort om vad som händer i närtid

Flytt av bussterminalen
Arbetet med att iordningställa bussterminalen pågår och flytten sker till tidtabellomläggningen den 9 december. Anledningen till att bussterminalen flyttar är arbeten med ledningsomläggningar i området norr om stationen i januari nästa år. Samma tid ändrar linjerna 1 och 60 sträcka via Kyrkogatan.

Mark- och miljödomstolen
I slutet av oktober börjar huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen där Trafikverket har ansökt om tillstånd vid vattenverksamhet och arbeten i anslutning till Natura 2000-område: Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra.

Byte signalställverk
Vi byter till ett nytt och modernt signalställverk i Varberg den 16-18 november. Detta gör vi för att dels förbereda för Varbergstunneln, dels för att förbereda sträckan för ett modernt järnvägsnät som är anpassat till framtidens digitala system ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Ledningsomläggningar
Från och med den 7 januari 2019 stängs Västra Vallgatan och järnvägsparken av på grund av arbete med ledningsomläggningar.

Getteröbron
Markundersökningar pågår i området kring Getteröbron. Senare under hösten påbörjas ledningsomläggning. Själva broarbetet kommer starta i mitten av januari 2019. Trafiken över befintlig bro kommer inte påverkas nämnvärt förutom vid inkopplingen av den nya bron (sommaren 2020).

Rivning av lokstallar
Rivningsinventering är nu utförd. Själva rivningen beräknas påbörjas vid årsskiftet 2018/2019 när alla tillstånd är klara.

Kompletterande geo-, hydro- och miljöundersökningar
Pågår för att mer i detalj planera arbetet inför byggstart.