Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fåglar och himmel

Stor hänsyn tas till fåglarna i Getteröns fågelreservat.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förhandlingar om miljödomsansökan avslutade

I februari 2017 skickade Trafikverket in en miljödomsansökan till mark- och miljödomstolen för projekt Varbergstunneln.  Förhandlingarna med mark-och miljödomstolen har nu avslutats och dom väntas den 28 november.

Mellan den 22 och 25 oktober har förhandlingar pågått på Arena Varberg angående projektets tillståndsansökan. I miljödomen, som väntas den 28 november, kommer Mark- och miljödomstolen att meddela villkor för hur Varbergstunneln ska anläggas.

Trafikverket ansöker om tillstånd för vattenverksamhet och arbeten i anslutning till Natura 2000-området på Getterön. Yrkandena gäller bland annat grundvattenbortledning, grundvattenavsänkning och att anlägga nya trummor i berörda vattendrag.

För att reglera yrkandena i ansökan lämnade Trafikverket förslag på villkor till domstolen. Några av dessa villkor handlar om:

  • Mängder bortlett vatten från tunnlar och tråg
  • buller
  • vibrationer
  • utsläpp av vatten
  • bullerskyddsåtgärder vid Natura 2000-området.

- Vi är nöjda med hur vi framställt ärendet och hoppas att vi har varit tillräckligt tydliga med den påverkan som projektet innebär för människor och miljön. Miljötillståndet är den sista stora formella milstolpen innan projektet kan påbörja arbetena, säger Jesper Mårtensson, miljö- och tillståndsansvarig för Varbergstunneln.

Mer information:
Frågor och svar
Miljödomsansökan inskickad