Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nypon med frost
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sista pusselbiten på plats för byggstart av Varbergstunneln

Mark- och miljödomstolen gav den 28 november Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av Västkustbanan, delen Varberg-Hamra.

Tillståndet från Mark- och miljödomstolen var den sista pusselbiten i den formella processen inför byggandet av Varbergstunneln. Tillsammans med godkänd järnvägsplan gör det att Trafikverket nu kan fortsätta som planerat inför byggstarten årsskiftet 2019/2020.

-Det är en stor milstolpe som projektet har uppnått och vi är nu väldigt nära byggstart av Varbergstunneln. Ett gediget arbete ligger bakom och alla inblandade medarbetare har gjort ett väldigt bra jobb med att ta fram en väl underbyggd ansökan baserad på kunskap och fakta, säger Per Rydberg, projektchef Varbergstunneln.

Mark- och miljödomstolen lämnar också tillstånd för att pumpa upp och leda bort grundvatten i mark och berg under byggskedet, och för den planerade verksamheten i anslutning till Natura 2000-området Getteröns fågelreservat.

-Domstolen har i allt väsentligt tillmötesgått Trafikverkets yrkanden och vi är speciellt glada för att vi har fått verkställighet. Det betyder att vi nu kan komma igång med bygget av tunneln som planerat, säger Jesper Mårtensson, ansvarig miljö- och tillstånd Varbergstunneln.

Domen kan överklagas fram till den 19 december, men projektet har tillåtelse att starta arbeten som berörs av domslutet redan nu om vi följer villkoren för tillståndet.

Här kan du läsa miljödomen i detalj.