Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro, himmel och moln

Gestaltningsbild av nya Getteröbron. Källa: Abako

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer härnäst i Varbergstunneln?

Efter årsskiftet blir det full aktivitet i Varberg när förberedelserna för tunnelbygget drar igång på allvar. Vi pratade med tillförordnade projektchefen Kenneth Rosell för att få veta mer.

Hej Kenneth! Vad är det första som händer i Varberg efter nyår?
I januari kommer vi att påbörja rivning av lokstallarna, som ligger ganska nära den nuvarande järnvägen, för att bereda mer plats åt dubbelspåret. Särskilt en av byggnaderna är i mycket dåligt skick och vi kommer att riva med stor försiktighet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra anställda och för att inte orsaka trafikstörningar på spåret intill.

Vi sorterar rivningsmassorna i största möjliga utsträckning och förvarar dem sen inom området i avvaktan på återanvändning eller transport till slutligt omhändertagande.

Vi har dokumenterat lokstallarna och perrongerna ur ett historiskt perspektiv. Du kan läsa mer om det under Dokument.

Vi kommer även att provborra och ta prover i mark och berg längs med hela sträckan där vi ska bygga. I samband med arbetena kan det förekomma kortvariga störningar. Arbetet kommer att pågå under januari och februari i de centrala delarna av Varberg och avslutas i mars för den här omgången.

Det ska också byggas en ny bro till Getterön?
Ja, den nya bron kommer att vara längre och högre eftersom dubbelspåren vi ska bygga ska få plats under den. Den kommer att bli nästan 190 meter lång och 15 meter bred.

På bron kommer vi också ge plats åt nya gång- och cykelbanor på båda sidor om vägen.

Hur ser tidplanen för den nya bron ut?
Vi har idag etablerat oss vid Getteröbron där vi påbörjat ledningsomläggningar som en förberedelse inför byggandet av den nya Getteröbron. Efter årsskiftet fortsätter vi med andra förberedelsearbeten såsom schaktarbeten och sanering av förorenade massor vid brostöd och vägbank. Dessa arbeten pågår mellan januari och april.

I slutet av mars börjar vi med grundläggningsarbeten som pålslagning och betongarbeten. Alla betongarbeten, inklusive broöverbyggnaden, beräknas vara klara våren 2020. Nya Getterövägen planeras också vara färdigbyggd före sommaren 2020. Den nuvarande bron är i drift under hela byggtiden och rivs när den nya är färdigbyggd.

Vad är det varbergsborna kommer att märka av mest, såhär i början av byggtiden?
Den 14 januari stänger vi av Västra Vallgatan, sträckan mellan Otto Torells gata och Engelbrektsgatan, för att göra ledningsomläggningar inför bygget av tunneln. Det innebär att vi flyttar vatten, värme, gas- och elledningar eftersom de kommer att vara i vägen för tunnelarbetet i ett senare skede.

Cyklister, gående, biltrafik till fastigheter, varutransporter samt färdtjänst och räddningstjänst har tillträde trots avspärrningarna. Ledningsomläggningarna pågår till september 2019.

Blir det inga fler avstängningar efter det?
I början av år 2020, när vi börjar schakta för tunneln, planerar vi att stänga hela Västra Vallgatan från Birger Svenssons väg vid korsningen Gamla Kyrkbacken i norr till Engelbrektsgatan i söder.

Men Västra Vallgatan planeras att förbli avstängd även efter att ledningsomläggningarna är klara. Vi tror det är bättre att behålla den avstängd också i mellanperioden innan vi börjar schakta för tunneln än att öppna den i några månader. Andra vägar än Västra Vallgatan kommer säkert vid det laget att vara ett naturligt och bra sätt att ta sig in till centrala Varberg. 

Läs mer om vilka vägar du tar under byggtiden på Varbergs kommuns webb.