Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy järnvägsparken från Otto Torellsgata
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trädfällning i Järnvägsparken

Vi behöver fälla träd i Järnvägsparken för att förbereda för Varbergstunneln. Arbetet planeras att starta i slutet av vecka 5.

I ett första skede handlar det om träd som är i vägen för det pågående ledningsarbetet. Men vi kommer successivt att behöva ta ner fler träd för att bygga  en servicetunnel under den nuvarande parken. Alla träd i parken kommer att tas ner. 

Vissa av de stora träden kommer vi att försöka använda till så kallade "faunadepåer". Det innebär att man lägger ut de fällda träden i miljöer där insekter såsom till exempel skalbaggar och stekklar skapar nya livsmiljöer i stammarna. Då kan även fåglar såsom hackspettar dra nytta av detta. Läggs stammarna intill våtmarksmiljöer brukar groddjur kunna skapa sig bohålor under stockarna. 

Dessa arbeten finns beskrivna och har illustrerats i järnvägsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Du hittar järnvägsplan och miljökonskvensbeskrivning på sidan dokument under Aktuella handlingar.