Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tråg för tunnel i grön omgivning

Bild: Abako

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så förbereder vi i syd för dubbelspåret och den nya tunneln

I Breared, mellan Västkustvägen i väster och Österleden i öster, kommer Varbergstunnelns södra mynning att vara. Det nya dubbelspåret fortsätter sedan ned mot Vareborg där det ansluter till det befintliga spåret.

Nu har Trafikverket dragit igång de förberedande markarbeten som krävs för att arbetet med tunneln och spåret ska kunna påbörjas.

–Nu först börjar vi med att fälla träd och förbereda ytor för det stora etableringsområde som vi kommer att använda oss av i Breared under byggtiden. Hela området stängs sedan av med ett stabilt stängsel, säger Peter Claesson, Implenias områdeschef för arbetena i södra Varberg. 

Vi leder om vägar och motionsstråk
I samband med att vi stänger av arbetsområdet i Breared leder vi också om motionsspåret i området och cykelvägen från Droppstensgatan och nordöst ut stängs av permanent. Gående och cyklister kommer istället att kunna använda motionsspåret och gång- och cykelvägen utmed Österleden.

Vi anlägger en separat byggväg till arbetsområdet med infart vid korsningen Österleden och Vallinsvägen. Masstransporterna från bygget kommer att gå på Österleden mot väg 153/Värnamovägen och hamnen via Lassabackarondellen.

PeterClaesson_325x300.jpg

 

–Vi kommer att anpassa vår byggtrafik efter trafikflödena så mycket som möjligt. Vi kommer inte att påverka trafiken på Österleden i någon större utsträckning. Men att anlägga den nya bygginfarten är ett sätt att ändå underlätta flödet, förklarar Peter Claesson.

Mest transporter kommer det att bli i början av arbetet när schaktmassorna körs iväg. När sprängningsarbetena börjar i december minskar antalet transporter eftersom en stor del av bergmassorna kommer att tas omhand och användas på plats i Breared.

 

–Vi har tur som kan använda så mycket massor på plats och på så sätt minska transporterna. Bergmassorna kommer vi använda till bland annat järnvägen och bullervallar. Att återanvända massorna är både miljövänligt och kostnadseffektivt, säger Peter Claesson.

Byggstarten i december inleds med sprängning
Senare under hösten börjar Trafikverket schakta för den södra tunnelmynningen. Därefter är det dags att sätta igång med själva sprängningen.

–Vi avslutar 2019 med att börja spränga bort berg ovan jord. Det gör vi för att förbereda för tunnelmynningen. Cirka 30 000 m3 berg ska bort innan vi kan börja spränga fram bergtunneln norrut runt slutet av sommaren 2020, kommenterar Peter Claesson.

–Och när vi börjat spränga handlar det inte längre om förberedande arbeten – då har vi satt igång arbetet med  Varbergstunneln och dubbelspåret på allvar.

Inför varje sprängning ljuder en varningssignal med korta ljudstötar. Sedan mullrar det till och man kan känna en lätt vibration. När sprängningen är över ljuder en lång sammanhängande ljudsignal. Det kommer att finnas en tjänst som du kan prenumerera på för att få ett sms innan en sprängning sker.

–Det finns riktvärden som vi inte får överskrida men hur vibrationerna från sprängningarna upplevs är väldigt individuellt. Vi gör dock många åtgärder för att minska bullret och dammspridningen från bygget. Bland annat bygger vi bullervallar, kapslar in maskiner, asfalterar våra vägar för att de inte ska damma och sätter upp spolbågar för att fukta ner våra transporter innan de kör ut på vägarna, utvecklar Peter Claesson.

Samtidigt med tunnelarbetena förbereder vi bygget av dubbelspåret mellan Varberg och Hamra.

– Längre fram kommer vi att börja schakta även för det nya dubbelspåret, söderut från tunnelmynningen, ned mot Vareborg. Men först ska vi bygga om Österleden så att järnvägen ska kunna passera över bilvägen, avslutar han.

Se filmen om var vi anlägger Varbergstunneln och det nya dubbelspåret.

Sträckning_750x1000.jpg