Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologer gräver för Varbergstunneln

I samband med schaktningsarbetena som pågår i centrala Varberg passar Arkeologerna på att leta efter historiska fynd.

Hej, Elisabet Schager, projektledare på Arkeologerna. På vilket sätt jobbar ni med Varbergstunneln?
Vi på Arkeologerna Mölndal samarbetar med Kulturmiljö Halland när det gäller de arkeologiska undersökningar som utförs längs med sträckan för järnvägens betongtråg.

Eftersom att tråget och tunneln delvis ligger inom två fornlämningar behövs det först göras arkeologiska undersökningar innan arbetena med de nya spåren kan sätta igång.

Elisabet Schager 

Var exakt kommer undersökningarna att utföras?
Vi börjar ungefär i höjd med stationshuset och kommer att arbeta oss norrut mot lokstallarna. Flera ytor inom vårt undersökningsområde kommer sannolikt att undersökas samtidigt. Vi bevakar schaktningsarbetena i Västra Vallgatan samtidigt som vi kommer att undersöka större områden i gamla busstationsområdet och norrut parallellt med Västra Vallgatan.

Under vilken period pågår undersökningarna?
Vi hoppas kunna starta grävningen den 4 november och sen kommer vi att finnas på plats under resten av 2019 och under nästa år. Det kan hända att intensiteten i arbetet kommer att variera under 2020 men det beror bland annat på vad vi hittar.

Hur många är ni som arbetar i Varberg?
Det kommer att finnas allt från två till åtta arkeologer på plats under arbetets gång. Antalet hänger på hur mycket det blir att göra i fält. Skulle det bli väldigt mycket att göra ökar vi också antalet arkeologer.

Vilken typ av fynd hoppas ni göra?
Det har gjorts väldigt få och små så kallade förundersökningar inom sträckan och därför vet vi inte riktigt vad vi kan hitta och hur mycket det finns i marken.Tunneln kommer till stor del att gå precis i den gamla strandkanten och vi hoppas framförallt på att hitta spår efter olika vattenrelaterade aktiviteter som bryggor, hamnpirar och fiskeanläggningar.

Stenläggning i Järnvägsparken 

Kanske kommer vi att hitta spår av den tidigare helt okända hamnen i Getakärr.

Sannolikt kan vi också finna spår av andra lämningar. I de få provgropar vi tidigare har grävt så har vi sett att det finns stolphål, stenläggningar och gropar på stranden. Sjöbodar och magasin nämns i gamla bouppteckningar. Under 1700-talet låg stadens kritpipsbruk strax öster om undersökningsområdet.

 

Det material som använts för att fylla ut havsbotten är också intressanta. Här kan vi kanske hitta rester av sopor och skräp som dumpats.


Du kan följa Arkeologernas arbete i Varberg på deras blogg.