Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fler intensiva arbeten runt stationen startar

Vi kommer att börja spränga norr om stationshuset längs med befintlig järnväg med start i början av vecka 22. Arbeten som kommer både höras och kännas när du befinner dig nära våra arbetsområden.

Det är sprängningar ovan jord vi gör för det kommande betongtråget som ska ligga norr om tunneln. I samband med sprängning kommer vi också att borra i berget. Tråget är som en tunnel utan tak, där dubbelspåren kommer gå innan tåget går in i tunneln.

Arbetsområdet för betongtråget sträcker sig längs med befintlig järnväg, från den nya framtida tågstationen, ungefär i höjd med Baggens gränd, och cirka 900 meter norrut mot Getteröbron.

Eftersom vi arbetar nära järnvägen spränger vi försiktigt med små salvor. Men sprängningarna kommer att höras och man kan känna markvibrationer.

Vad gör vi för arbeten?

- Vi kommer att öppna upp breda och djupa schakt för att vi ska kunna bygga tråget och sedan gjuter vi själva tråget i schakten. Arbetet sker i olika etapper på sträckan. Just nu håller vi på att öppna upp det första schaktet. Vi har redan satt spont, som är en stödkonstruktion för att ge stabila schaktväggar, säger Kenneth Rosell, Trafikverket och delprojektledare för Mark & anläggning.

- Under denna vecka (vecka 22) börjar vi spränga för att komma ner i berget där schaktet ska vara. I samband med sprängningarna borrar vi också, dels för injektering (tätning av berget), dels för att kunna ladda med sprängmedel, fortsätter Kenneth Rosell.

Vi har också börjat med grundläggningsarbete, bland annat spontning och borrning i berg, för betongtunneln. Den kommer gå från Engelbrektsgatan upp till den nya stationen i höjd med Baggens gränd. Här arbetar vi också med olika etapper och öppnar schakt utmed sträckan allteftersom arbetet fortskrider. Det blir också sprängningar ovan jord för betongtunneln framöver.

Arbetsmoment vid ovanjordssprängning

  1. Rensning av jord
  2. Borrning ner i berget
  3. Laddning med sprängmedel
  4. Täckning med sprängmattor
  5. Varningssignal ljuder med korta signaler (----)
  6. Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen och följ flaggvakternas anvisningar
  7. Sprängning
  8. Ihållande signal ( ____ ) ljuder för att indikera att sprängningen är klar
  9. Lastning och transport av sprängt berg

Du som vill ha en förvarning cirka 30 minuter innan sprängning kan anmäla dig till vår förvarningstjänst.