Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

En dubbelspårig järnväg och tunnel växer fram

Våra arbeten är idag i full gång sommaren 2020. Nedan kan du se filmen och få en sammanfattning av vad vi gjort hittills och vad vi kommer att göra.

Breared
Vi har lagt om Österleden för att frigöra ett nytt arbetsområde sydöst om vägen. Inne på arbetsområdet ska vi bygga en cirkulationsplats, en mindre järnvägsbro och en ny sträckning för Österleden under bron. Bron planeras vara färdig under hösten.

Cirkulationsplatsen och den nya vägen blir klar under 2021.
Inne på arbetsområdet väster om Österleden krossar vi bergmaterialet från sprängningarna för tunneln för att kunna använda det på plats vid byggnationen av det nya dubbelspåret. Vi förbereder också för byggnation av betongtunneln och betongtråget som kommer att byggas ihop med bergtunneln. Det förberedande arbetet består till stor del av att installera spont (stödkonstruktioner i djupa schakt), schakta bort jord, borra i berg och utföra ovanjordssprängningar.

Längst västerut i arbetsområdet har vi sprängt fram bergtunnelns södra påslag. I augusti börjar vi spränga fram bergtunneln härifrån och norrut mot Varbergs station. Vi kommer att spränga måndag till fredag mellan klockan 07 och 22. Bergmassorna från tunneln lastar vi ut på natten.

Centrum
Vi har börjat spränga fram bergtunneln de tider vi spränger är måndag till fredag mellan klockan 07 och 22. Bergmassorna lastar vi ut på natten. Runt årsskiftet 2022-2023 räknar vi att vara klara med sprängarbetet för hela bergtunneln.

Från stationshuset och cirka 1,2 kilometer norrut längs med spåren mot Getteröbron förbereder vi för byggnation av betongtunnel och betongtråg. Längs sträckan pågår ledningsomläggningar, arkeologiska undersökningar och mark- och grundläggningsarbeten. Vi installerar spont (stödkonstruktioner i djupa schakt), borrar för injektering (tätning av berg), schaktar bort berg, spränger med mera för att komma ner i marken och kunna börja gjuta betongtunneln och tråget. Arbetet med betongtunneln och tråget kommer att pågå in i 2024.

Nya Getteröbron
Vi håller på att färdigställa nya Getteröbron. Vi planerar för att öppna bron för trafik under augusti. Under helgen vecka 39 river vi den gamla bron, ett arbete som kommer att pågå dygnet runt. I samband med rivningen är tågtrafiken genom Varberg avstängd.

I samband med öppning av trafik på den nya bron och rivning av den gamla bron blir det tillfälliga trafikomläggningar i området. Vi ber dig att köra försiktigt och vara uppmärksam på aktuell skyltning.

Nya godsbangården
Norr om Getteröbron förbereder vi för byggnationen av den nya godsbangården. Under våren har vi bland annat schaktat och utfört ovanjordssprängningar för att göra plats för godsbangården men mycket arbete återstår innan vi kan börja bygga den.

I höst, mellan vecka 34 och 41 ska vi arbeta med spårnära arbeten längs en sträcka som går ungefär en kilometer norrut och en kilometer söderut från Getteröbron. Vi kommer bland annat att riva ett av tågspåren längs sträckan för att sedan kunna utföra olika förberedande markarbeten. Under denna period kommer det att förekomma både helg- och nattarbete och avstängningar i tågtrafiken.
Under oktober börjar vi bygga spåren för den nya godsbangården.