Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar vi med att spränga från både norr och söder

Idag, måndag 17 augusti, startar vi arbetet med att spränga för vår service- och räddningstunnel från Breared och norrut mot Varbergs station. Från norr har tunneldrivningen varit igång sedan tidigare i somras.

Bergtunneln som ska gå under Varberg består av två parallella tunnlar: den mindre service- och räddningstunneln som vi nu spränger fram, och den större tågtunneln som vi också börjar med under 2020. Totalt kommer vi att ta ut cirka 1 275 000 ton eller 425 000 kubikmeter berg innan de båda parallella tunnlarna är färdigsprängda.

Så fungerar tunneldrivning

Sprängningarna i Breared kommer att ske vardagar mellan klockan 07-22. Bergmassorna från tunneln kommer att lastas ut nattetid. En sprängning tar runt 10 sekunder men för- och efterarbetet kan ta närmare ett dygn.

- Först tätar vi berget för att förhindra att grundvatten läcker in, därefter borras 100 till 200 spränghål som vi laddar med sprängmedel och sedan sker själva sprängningen. Efter sprängningen knackar vi bort löst berg från tunneltak och väggar som inte lossnat helt. Sedan förstärker vi berget med bergbultar och sprutar tunnelns väggar och tak med betong, innan vi börjar förbereda för nästa sprängning, säger Johan Asplund, blockchef bergtunnel Implenia.

Innan vi kommit in i tunneln kommer vi att spärra av området kring tunnelmynningen med flaggvakter och förvarna med en ljudsignal innan vi spränger. Det gör vi för att varna förbipasserande eller närboende. När vi kommit in i tunneln använder vi oss enbart av vår förvarningstjänst via sms och e-post.

Påverkan på omgivningen

Parallellt med bergtunnelarbetet utför vi även andra arbeten i Breared. Bland annat krossar vi bergmassor från tunneln inne på vårt arbetsområde. Under hösten och vintern förbereder vi också för byggnation av en betongtunnel och ett öppet betongtråg söder om bergtunneln. Det består till stor del av att installera spont (stödkonstruktioner), schakta bort jord, borra i berg och utföra ovanjordssprängningar.

- Den som befinner sig eller bor i närheten av arbetsområdet kan märka av buller, markvibrationer och tryckvågor. Det kan upplevas som obehagligt men är inte farligt. Vi utför löpande mätningar för att inte överstiga de tillåtna nivåerna och anpassar alltid vårt arbete utifrån dem, säger Jesper Mårtensson, Trafikverket, ansvarig avtal och tillstånd Varbergstunneln.

Prenumerera på vår förvarningstjänst

Du som bor eller verkar 300 meter från våra arbetsområden kan anmäla dig för att få ett sms, e-post eller röstmeddelande cirka en halvtimme innan vi spränger.

Du hittar anmälningsformuläret för förvarningstjänsten under rubriken Förvarningstjänst sprängning.