Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Varbergstunnelns rara växt- och djurliv

När Varbergstunneln byggs behöver vi ha koll på vilka djur och växter som kan påverkas av vår framfart. En växtgranne som vi jobbar lite extra för är den ovanliga – eller rara – örten kalvnos.

De gör inte mycket väsen av sig och kan inte själva komma med synpunkter på våra byggplaner eller höra av sig till vårt Kontaktcenter med frågor. Därför behöver vi på Trafikverket i förväg väga in djur och växters behov i närheten av våra byggen.  

Redan i planeringsstadiet av Varbergstunneln stod det klart att det finns många naturvärden att värna. Patrik Lindberg, Varbergstunnelns miljöspecialist och samordnare i natur- och miljöfrågor, berättar hur arbetet går.

Vad gör en samordnare av natur- och miljöfrågor?

– Mitt jobb är att se till att alla aktörer i bygget av Varbergstunneln arbetar för att varken djur- eller växtliv drabbas av vår framfart. Jag planerar, samordnar och följer upp insatser för växt- och djurliv. Varbergstunneln medför många utmaningar, bland annat att vi verkar nära ett så kallat Natura 2000-område, en plats med särskilda naturvärden. Det ställer krav på oss under och efter byggtiden. Vårt mål är att nya levnadsmiljöer som vi skapar ska vara mer optimala än de ursprungliga platserna, för att verkligen gynna de växter och djur som vi vill ska trivas där.

Hur kan tunnelbygget påverka växter och djur?

– Påverkan kan vara både direkt och indirekt. Det blir tydligt på djur- och växtliv blir drabbade när vi bygger bort eller förändrar platser, men vi behöver även tänka ett steg längre än så. Den indirekta påverkan är inte alltid uppenbar eller sker ibland över tid.

Vårt ansvar sträcker sig till kringliggande områden och olika delar i ekosystemet. Vi inventerar och övervakar noga allt djurliv under hela processen.

Ett exempel är att det på den nuvarande bangården väster om Varberg finns ett ovanligt högt naturvärde – här vi hittar till exempel en unik vit variant av den fridlysta örten kalvnos.

Varför älskar kalvnosen gamla bangårdar?

– När järnvägen i Varberg byggdes för ungefär 140 år sedan skapades den optimala levnadsmiljön för växter som trivs på en näringsfattig och väldränerad plats. Ogästvänlig för de flesta men perfekt för örten kalvnos. 

Vi har haft bra koll på kalvnosen sedan tidig planeringsfas. Vi har samlat in fröer och ska återskapa kalvnosens favoritmiljö, bland annat på en trafikplats i Tångaberg. Allt ser ut att gå bra just nu, men säkert vet vi inte förrän vi är klara.


Den fridlysta örten kalvnos växer på bangårdar. Örten har fått sitt namn för att blomknoppen liknar just en kalvnos.