Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbeten i norra Varberg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggande av dubbelspår och tunnel går framåt

Våra arbeten fortsätter framåt. I överflygningen på filmen nedan kan du jämföra vad vi gjort sedan i juni. Och hur broar, tunnelmynning, tråg och godsbangård växer fram.

Nya godsbangården:
Godsbangården blir cirka 1 kilometer lång, med fyra spår för godståg vid sidan av fyra spår för Västkustbanan.
Status: Just nu pågår spårbyggnationen på den västra sidan av de befintliga spåren, vilken ska vara färdig till sommaren 2021. I början av 2021 påbörjas förberedande markarbeten på den östra sidan av de befintliga spåren, där ytterligare ett spår ska byggas. Godsbangården ska vara klart 2022.

Norra tråget:
Det öppna tråget blir cirka 900 meter och är en övergång mellan tågtrafik ovan mark och i tunnel. Det norra tråget ska vara klart 2024. 
Status: Under 2020 har det pågått mark- och grundläggningsarbeten inför byggnationen av den första tredjedelen av tråget, bland annat schaktning och sprängning. I början av 2021 påbörjas arbetet med att gjuta den första delen av tråget, parallellt med fortsatta mark- och grundläggningsarbeten.

Norra betongtunneln:
Den norra betongtunneln blir cirka 350 meter. Den norra betongtunneln ska vara klar 2024.
Status: Under 2020 har det pågått mark- och grundläggningsarbeten för tunneln, bland annat schaktning och sprängning. Under 2021 påbörjas arbetet med att gjuta den första delen av betongtunneln, parallellt med fortsatta mark- och grundläggningsarbeten.

Södra betongtunneln:
I söder övergår bergtunneln i en betongtunnel och sedan ett öppet tråg som sammanlagt blir cirka 300 meter.
Status: Under 2020 har det pågått mark- och grundläggningsarbeten som fortsätter under 2021, med bland annat schaktning och sprängning.

Södra tråget:
I söder övergår bergtunneln i en betongtunnel och sedan ett öppet tråg som sammanlagt blir cirka 300 meter.
Status: Under 2020 har det pågått mark- och grundläggningsarbeten som fortsätter under 2021, med bland annat schaktning och sprängning.

Bro över Österleden:
Vi bygger en järnvägsbro över Österleden, som får en ny sträckning och sänks ner under bron.
Status: Under 2020 har det pågått mark- och grundläggningsarbeten samt gjutning av brostöden. Under det första halvåret av 2021 bygger vi färdigt bron och öppnar upp för gång-, cykel- och biltrafik på Österledens nya sträckning under bron.

Tunnelarbeten pågår i norr och i söder. I norr är vi 155 meter i servicetunneln och 21 meter i tågtunneln. På grund av tätbebyggt område i centrum spränger vi med mindre salvor för att hålla nere vibrationerna. I söder går det lite fortare, i servicetunneln är vi 210 meter in och i tågtunneln 45 meter in i berget.