Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sprängningar vid stationen

I april planerar vi att börja med sprängningar för betongtunneln vid stationen och norr om bergtunneln som vi bygger. I februari börjar vi också att spränga för södra tråget och södra betongtunneln i området Breared.

Sprängningarna vi gör för betongtunnel och tråg är ovan mark. Det innebär att vi kommer sätta upp varningsskyltar där sprängning pågår. Dessutom hörs korta ljudsignaler som varnar eftersom vi spränger ovan mark. Vid behov kommer även flaggvakter att spärra av ett område närmast sprängplatsen. Efter sprängning signaleras det med en lång ihållande signal.

Kring stationen undviker vi att spränga under de tider tågen går eftersom det brukar röra sig fler personer runt stationen dessa tider.

Vid sprängningar ovan mark använder vi tunga sprängmattor som skydd för omgivningen. Mattorna lägger vi över laddningarna för att stoppa eventuellt splitter vid sprängning.  Vi anpassar sprängningarnas storlek efter intilliggande byggnader och går extra försiktigt fram i tätbebyggt område.

Arbetet med sprängningar fortsätter sedan norrut

Sprängningarna för norra betongtunneln fortsätter allt eftersom norrut mot Getteröbron. Vi beräknar att vara klara med sprängningarna närmast tågstationen och bussterminalen till midsommar men ovanjordssprängningar för norra betongtunneln och tråget kommer att pågå successivt under hela året i centrumområdet.

Vi måste spränga oss ner i berget för att få tillräckligt djupa schakt som vi sedan kan gjuta betongtunnlarna och trågen i.

Du som bor eller verkar 500 meter från området vi spränger kan få en förvarning. Anmäl dig till förvarningstjänsten.