Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullerdämpande åtgärder vid stationen

Vi har gjort bullerdämpande åtgärder för de byggnader som ligger vid stationen.

Det gör att vi kan starta vajersågning* av berg som vi tillfälligt stoppade för att komma till rätta med buller för de som bor närmast tunnelbygget. Vi startar vajersågning av berg igen kvällen den 6 april i schaktet söder om gångbron till stationsområdet.

— Vi bedömer att bullret från dessa arbeten inte ska överstiga de värden som finns angivna som riktvärden i miljödomen. Syftet med arbetet är att bekräfta detta. Blir resultatet som vi tänkt, kommer vi att fortsätta med vajersågning kvälls- och nattetid, säger Jesper Mårtensson, ansvarig miljö och tillstånd  Varbergstunneln.

*) Vajersågning, eller wiresågning är ett vanligt komplement till ovanjordssprängning i känsliga miljöer och tätbebyggda områden. Det innebär att man sågar snitt i berget och på så vis minskar spridningen av vibrationer från sprängningen till byggnaderna intill.