Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårarbeten lyckade - nu fortsätter arbetet med dubbelspår och tunnel

I midsommarhelgen färdigställde vi de nya tillfälliga spåren som tågtrafiken ska gå på förbi Varberg hela byggtiden. Den nya godsbangårdens västra sida blev också klar. Det är viktiga milstolpar för projektet.

— Arbetet i midsommarhelgen flöt på bra och gick planenligt. Inga olyckor eller tillbud skedde trots mängden människor och maskiner som jobbade dygnet runt, säger Stephan Larsson, Trafikverket och delprojektledare järnväg Varbergstunneln.

— Nu kan vi fortsätta bygga tråg och betongtunnel i centrum eftersom vi har frigjort ytan där. Vi fortsätter jobba med nya godsbangården på östra sidan norr om Getteröbron. Den befintliga godsbandgården används till och med år 2024 tills den nya är i drift, säger Stephan Larsson.

Den västra sidan på nya godsbangården blev klar under midsommarhelgen. Nya godsbangården börjar användas år 2024. Den befintliga används fram tills dess. 

 

Tillfälliga spår för tågtrafik under byggtiden
Tågtrafiken går tillfälligt på nya spår förbi Varberg. Detta fortsätter under hela byggtiden. Skillnaden för den som reser är mest att trafiken har fått nya spårnummer. Det är därför bra att uppmärksamma informationsskyltarna på perrongen.

Spår 2 trafik till och från Borås, spår 3 trafik söderut, spår 4 trafik norrut och spår 1 är uppställningsspår.