Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi tar ställning för mångfald och inkludering

Vi vill visa att vi arbetar på en öppen och välkomnande myndighet och därför är projektet med och uppmärksammar Pride Varberg den 16-19 juni. Det gör vi tillsammans med vår entreprenör Implenia.

I Trafikverket ska all slags diskriminering motverkas och arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering ska bedrivas systematiskt och långsiktigt. Ett väl genomfört förebyggande arbete skapar ett Trafikverk som är fritt från diskriminering.

Öppenhet, tolerans för olikheter samt delaktighet är framgångsfaktorer för att säkerställa tillgång till rätt kompetens samt skapa och förmedla trygghet och inkludering.

Exempel på konkreta saker vi gör

Alla människors lika värde och respekt för varje individ är förutsättningar för ett framgångsrikt Trafikverk, ett framgångsrikt projekt och en bra arbetsmiljö.

–Inom Trafikverket ser vi olikheter och mångfald som en tillgång och arbetar kontinuerligt med att motverka risken för diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier säger Mathias Wärja, Trafikverket och projektchef Varbergstunneln.