Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Moderator var Malin Strand projektkoordinatior, Implenia. Berättade gjorde Nils Ahlfors Implenias projektchef (till vänster) och Mathias Wärja Trafikverkets projektchef (till höger).

Sammanfattning direktsändning om projektet

Du som missade direktsändningen den 25 augusti kan ta del av en kort sammanfattning. Vi har också fyllt på frågor och svar med de frågor som vi fick in under sändningen.

Mathias Wärja, projektchef på Trafikverket, och Nils Ahlfors, projektchef på Implenia, höll i informationen. Det hela leddes av moderatorn Malin Strand, projektkoordinator på Implenia.

Båda projektcheferna var rörande överens om att det vi håller på med märks tydligt i Varberg. Det går inte att genomföra ett så här stort infrastrukturprojekt utan att höras och synas!

-Men vi både kan och vill minimera påverkan på omgivningen. Trafikverket har gett oss ett kontrollprogram, som grundar sig på lagar och regler, att följa så vi följer hela tiden upp vårt arbete med mätningar för bland annat buller, vibrationer, stomljud, grundvattennivåer, föroreningar i mark och vatten och sättningar. Där det finns behov justerar vi våra produktionssätt. Till exempel om vi ser höga vibrationsvärden vid en sprängning så justerar vi nästa salva så att vi håller de riktvärden som vi är satta att följa, sade Nils Ahlfors.

-Masstransporter syns också tydligt i Varberg. De körs dygnet runt. Projektet har mycket massor att flytta. Stenmassor från tunneln kör vi till en kross. Vi har två krossverksamheter i projektet – en i Breared och en i hamnen. Mjuka massor som vi inte återanvänder på plats kommer köras ut till Lassabackadeponin. Så en hel del ökad trafik får vi räkna med, sade Mathias Wärja. 

Projekt Varbergstunneln kommer att pågå mer eller mindre fram till år 2025 då återställandet och rivning av gamla järnvägen sker.

Miljöfokus i projektet

Mathias framhöll att miljöåtgärder och klimatet är en stor och viktig del i projektet för att göra så litet klimatavtryck efter oss som vi kan. Vi arbetar med miljöåtgärder hela tiden. Ett exempel är Lassabackadeponin som vi tagit hand om på ett varsamt sätt. Andra exempel är växter och djur som vi har kompensationsåtgärder för, eller bäckar som vi ser till att göra nya sträckningar på när det behövs så att till exempel kräldjur kan fortsätta vistas där.

Vi har stort fokus på de utsläpp som projektet har genom att vi analyserar och mäter samt följer upp och redovisar.

Sällsynt bergart i Varberg

Varberg vilar stadigt på berg, men det är också en utmanande geoteknik på sina håll när vi bygger service- och tågtunnel.

Nils Ahlfors och hans medarbetare verkar dock nöjda med att det är så bra berg i Varberg. På sina håll är det mycket exklusivt också. Varberg har två bergarter som Nils visade upp i sändningen. Det är gnejs och den exklusiva, ovanliga, arten charnockit som endast finns på två ställen i världen, Tamil Nadu i Indien och här i Varberg. 

Se sändningen i efterhand

Sändningen finns att se via vår entreprenör Implenia.

De frågor vi fick handlade om tunneln, miljö, stationen och spår. Frågor och svar hittar du under respektive rubrik här.