Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Varbergstunneln byggs genom den unika bergarten Charnockit

Charnockiten i Varberg är en granitliknande, magmatisk bergart. Bergarten har historiskt haft stor ekonomisk betydelse för Varberg som byggnadssten. Den är ovanlig, men finns förutom i Varberg också i delar av Afrika, Indien och Norge.

Bergartens sammansättning är liknande den i granit, men medan en vanlig granit är grå eller röd till färgen skiftar Charnockiten istället i grönt. Exponerade ytor utomhus får med tiden en brunaktig vittringsfärg, vilket numera gör den mindre attraktiv som byggnadssten.

Varbergstunneln byggs i huvudsakligen i Charnockit och Hallandsgnejs. Charnockiten är mer storblockig än gnejsen.
– Detta påverkar tunnelbygget på så sätt att vi får ta hänsyn till det vid förstärkning och tätning av berget, säger Kristian Annertz som är geolog i projekt Varbergstunneln.

De delar som går genom Charnockit är i stort sett redan utsprängda och resterande delar av tunneln kommer till största delen att byggas i Hallandsgnejs. Den Charnockit som har sprängts bort från bygget, har sedan krossas och används som bärlager i projektet och fyllnadsmassor i hamnområdet.

Charnockit till höger till inlägg.jpgVanlig gnejs syns till vänster i bild och Charnockiten till höger på bilden.