Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologerna gräver ut båtvrak i projektets norra arbetsområde

Arkeologerna planerar att arbeta i ytterligare tre veckor med att gräva ut båtvraket som hittades i projektets norra arbetsområde, nästan vid Getteröbron i Varberg. De är i början av undersökningen efter att Länsstyrelsen i Halland sagt sitt.

Projektet kommer kunna fortsätta med ledningsomläggningarna norrut så snart som arkeologerna arbetat klart och fraktat bort båtvraket.

–Vi ser i nuläget ingen försening i projektets totala tidsplan, den tid arkeologerna arbetar med vraket så omlokaliserar vi resurser till andra delar i projektet, säger Jesper Mårtensson, Trafikverket, ansvarig för miljö och tillstånd i projekt Varbergstunneln.

Vad gör ni med båtvraket Elisabet Schager projektledare på Arkeologerna?

–Först dokumenterar vi hela vraket medan det ligger kvar i marken. Vi 3D-fotograferar det som vi skapar digitala modeller av och vi mäter in det med GPS. Vi vet inte var båten kommer från än. I nuläget gör vi en bedömning av båten till 1500–1700-tal och att den använts för last och frakt längs med den grunda ofta sandiga kusten men med den här storleken har båten varit mastad och har förmodligen även kunnat seglas lite längre sträckor i till exempel Kattegatt.

–Vi kommer att kunna vara mer exakt när vi är klara med undersökningen, dokumentationen och har fått analyssvaren från labbet av den dendrokronologiska dateringen (årsringsdatering).

–Vi har också hittat andra lösa föremål och de verkar vara runt 1500-talet.

Båtvraket ligger i marken med fören först. Foto: Arkeologerna

Hur bevaras båtvraket när ni jobbar?

–Vi håller allt timmer blött hela tiden så länge vi arbetar med det. Vraket ligger i sandig jord vilket innebär att bevarandegraden inte är optimal (organiskt material bryts ner snabbare i sand än i den syrefattiga leran som t ex finns i Göteborg) och en del av det har förmultnat och syns endast som mörkfärgningar. Det verkar också som att man vid något tillfälle plockat upp en del av aktern. Det är inte ovanligt att bra båtdelar återanvänts till andra konstruktioner eller byggnader.

Hur har vraket hamnat just här tror du?

–Vraket ligger cirka en kilometer från dagens strandlinje men innan alla markarbeten och järnvägens intåg låg strandlinjen högre upp. På kartor från mitten av 1800-talet har det här området utgjorts av en tångtäkt. Just nu är vi heller inte säkra på varför båten ligger med fören mot vattnet och akter mot land. Båtar dras ju oftast upp på land med fören först. Har man haft bråttom, har den blåst upp?