Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Getteröbron är projektets första milstolpe och den invigdes i augusti 2020. Den gamla bron revs sedan. Foto: Implenia Sverige AB.

Nya Getteröbron

Projektets första milstolpe blev den nya Getteröbron. Det var en viktig pusselbit att bli klar med eftersom dubbelspåren som ska byggas ska få plats under den.

Den nya bron är längre och högre för att ge plats åt dubbelspåren och den nya godsbangården norr om bron. Högre fri höjd under bron tillåter också högre hastighet på Västkustbanan. Nya bron är konstruerad att klara av tunga transporter.

Den nya bron är en så kallad kontinuerlig balkbro i fem spann med sex stöd. Konstruktionen gör att det blir fria ytor under brons ytterspann. Det möjliggör för gång-, cykel- och biltrafik på båda sidor om dubbelspåret under bron. Trafiklösningen är en fråga som Varbergs kommun hanterar.

Det är nya gång- och cykelbanor på båda sidor av bilvägen på bron. Bron utrustas med väg- och broräcke samt elskydd över järnvägen. Det är också belysningsstolpar på båda sidor.

Arbetet med den nya Getteröbron inleddes i januari 2019. Bron invigdes och öppnades för trafik i augusti 2020. Den gamla bron revs under hösten 2020.