Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg och lastbilar på en bangård

Spårarbete i norra Varberg.

Nya godsbangården

Norr om centrala Varberg i området Lassabacka bygger vi en ny godsbangård, som ersätter den nuvarande. Vi flyttar godshanteringen från centrum för att minska buller från järnvägen och öka kapaciteten för godshantering med en större anläggning.

Godsbangården blir cirka en kilometer lång, med fyra spår för godståg vid sidan av fyra spår för persontrafik på Västkustbanan. Den planeras vara klar 2021.

Vi börjar bygga västra delen av den nya godsbangården norr om Getteröbron,  Till den delen räknas även förbigångsspåret vid sidan av upp-spåret. Den delen tas i bruk midsommar 2021, tillsammans med tillfällig spåranläggning längs med det blivande tråget och anpassade plattformar.

Sluttäckning av Lassabackadeponin
Intill vårt arbetsområde i Lassabacka bedriver Varbergs kommun sluttäckningen av Lassabackadeponin och utformningen av ett nytt naturområde. Jordmassor från projekt Varbergstunneln kommer att användas till sluttäckningen.

Trafikpåverkan under byggtid
Längs västra sidan av Västkustbanan går en gång-och cykelväg, Ginstleden/Kattegattleden. Under byggtiden leds en del av leden om och läggs närmare Naturum, för att ge plats för den nya godsbangården

Lassavägen är endast öppen för behörig trafik. Naturums norra parkeringsplats är endast öppen för handikapparkering och de som ska till Varbergs ornitologiska förening (VOF).