Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg och lastbilar på en bangård

Nya godsbangården

Norr om Getteröbron anlägger vi en ny godsbangård, som ersätter den nuvarande.

Bangården blir cirka 900 meter lång. Tillsammans med Västkustbanans två spår för genomgående trafik och två förbigångsspår på vardera sidan om Västkustbanan blir det totalt åtta spår i bredd.

Intill vårt arbetsområde bedriver Varbergs kommun sluttäckningen av Lassabackadeponin och utformningen av ett nytt naturområde. Massor från projekt Varbergstunneln kommer att användas till sluttäckningen.

Trafikpåverkan under byggtid
Längs västra sidan av Västkustbanan går en gång-och cykelväg, Ginstleden/Kattegattleden. Under byggtiden leds en del av leden om och läggs närmare Naturum, för att ge plats för den nya godsbangården

Lassavägen är endast öppen för behörig trafik. Naturums norra parkeringsplats är endast öppen för handikapparkering och de som ska till Varbergs ornitologiska förening (VOF).