Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gestaltning över södra tunnelmynningarna.

Gestaltning över södra tunnelmynningarna. Illustration: Abako.

Södra tunnelmynningen i Breared

Tunneln kommer att ha sin södra mynning i Breared, mellan Västkustvägen i väster och Österleden i öster.

Bergtunneln övergår i en kort betongtunnel och sedan kommer dubbelspåret ut i ett öppet betongtråg och fortsätter söderut mot Hamra där det ansluter till befintligt dubbelspår. Betongtunneln och tråget i Breared är totalt cirka 300 meter och beräknas vara klart 2024.

Trafikpåverkan under byggtid
Vi kommer att ha ett stort arbetsområde i Breared under hela byggtiden. Massatransporterna från bygget kommer att gå på Österleden mot väg 153/Värnamovägen och hamnen via Lassabackarondellen. Trafiken på Österleden kommer inte att påverkas i någon större utsträckning men för att ändå underlätta trafikflödet har vi anlagt en separat byggväg till arbetsområdet med infart vid korsningen Österleden och Vallinsvägen. Mest transporter kommer det att bli i början av arbetet när schaktmassorna körs iväg. När sprängningsarbetena börjar minskar antalet transporter eftersom vi kommer att använda en stor del av bergmassorna på plats i Breared, bland annat till bullervallar och ballast till järnvägen.

Vi har lett om en del av motionsslingan i Breared för att göra plats för tunnelmynningen. Cykelvägen från Droppstensgatan och nordöst ut har stängts av permanent. Gående och cyklister hänvisas till motionsspåret och gång- och cykelvägen utmed Österleden.

I samband med arbetena i Breared kommer vi även att bygga en ny rondell i korsningen Österleden och Vallinsvägen.