Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Service- och tågtunnel byggs

Tunnelarbete för service- och tågtunneln pågår.

Tunnelarbeten i centrala Varberg

I centrala Varberg finns vårt arbetsområde i Järnvägsparken söder om stationshuset. För att göra arbetsplatsen och miljön runtom säker så har vi spärrat av kring arbetsområdet.

Vi bygger en 2,8 kilometer lång tågtunnel i berg och bredvid den en servicetunnel för räddningsfordon. Dessa tunnlar binds samman av tvärtunnlar. Tågtunnelns mynning i norr kommer finnas i Järnvägsparken. Tågtunnelns mynning i söder kommer finnas i Breared.

Tunneln är byggd för att vara säker med tanke på klimatförändringarna och höjda havsnivåer. Öppning för trafik i tunneln är december 2024.

Norra tråget och betongtunnel
Norr om centrum och söder om Getteröbron bygger vi tråg och betongtunnel.

Tråget kan beskrivas som en öppen tunnel utan tak och är en övergång från tågtrafik ovan mark till tunnel under jord och i berg. Nya stationens plattformar kommer att ligga nedsänkta i trågets södra del. Tråget blir 900 meter.

Betongtunneln är den första delen innan man kommer in i bergtunneln och är cirka 350 meter. Den byggs med cut-and-cover metod. Det betyder att man schaktar en djup grop från markytan, bygger upp tunnelgolvet, väggarna och taket på gropens botten och sedan återfyller med massor över tunneln.

Under arbetet med tråget och betongtunneln kommer det att bli ett djupt schakt ungefär från korsningen Västra Vallgatan och Engelbrektsgatan och norrut mot Getteröbron. Arbetet kommer att ske i etapper så att vi inte behöver stänga av hela området samtidigt. Allteftersom nya delar av betongtunneln blir klara kommer vi att täcka över dem och öppna upp för gång- och cykeltrafik till stationsområdet igen. Under hela byggtiden kommer det att finnas en passage för gång- och cykeltrafik över schaktet till det nuvarande stationsområdet.

Transporter till och från betongtunneln och tråget kommer att gå antingen via Västra Vallgatan och norrut eller via Susvindsspåret som byggs om till byggväg.

Under Västra Vallgatan, ungefär i höjd med Engelbrektsgatan, kommer betongtunneln att övergå i en cirka 2,8 km lång bergtunnel under centrala Varberg. Parallellt med bergtunneln för tågtrafik kommer det att gå en mindre service- och räddningstunnel. Mellan de två tunnlarna kommer det att gå tvärtunnlar med jämna mellanrum som binder ihop dem. Service- och räddningstunneln kommer att ha sin norra mynning i Järnvägsparken söder om nuvarande stationshus.

Så bygger vi tunnel i berg
Vi arbetar med en traditionell borr-och-spräng-teknik. Först tätar vi berget genom så kallad förinjektering för att förhindra att grundvatten läcker in i tunneln. Sedan borrar vi långa hål in i berget, laddar dessa med sprängmedel och spränger ut berget.

Bergtunneln driver vi från norr och söder samtidigt. Vi börjar med service- och räddningstunneln. Vid den första tvärtunneln i varje ände går vi också in i själva tågtunneln och börjar driva den parallellt. Vi planerar att göra ett genomslag i service- och räddningstunneln under sommaren 2022. Att vi gör ett genomslag betyder att vi har sprängt ut hela tunneln och att den är öppen i båda ändar. Under mitten av 2023 räknar vi med att göra ett genomslag i tågtunneln och då är också sprängarbetet klart.

Sprängningarna sker vardagar mellan klockan 07.00-22.00. Därefter transporterar vi bort bergmassor.

Vill du få förvarning innan vi spränger? Anmäl dig till vår tjänst.

Nyfiken på hur långt vi kommit i tunneln? I vår karta kan du följa framdriften i tunneln och på andra ställen vi bygger.