Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mark och fastighet

När vi bygger Varbergstunneln och dubbelspår mellan Varberg och Hamra behöver vi komma åt mark i och utanför Varberg, både tillfälligt under byggtiden och permanent för järnvägen och tunneln.

Vårt mål är att orsaka så lite olägenhet som möjligt och vi gör vad vi kan för att minimera skador på mark och byggnader.

Utgångspunkten när vi planerar och bygger Varbergstunneln är att göra så lite markintrång som möjligt, och ställa till med så lite problem som möjligt för boende, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Vi gör det som behövs för att minska skador så länge kostnaderna är rimliga, men vi kan inte undvika intrång och störningar helt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Trafikverket har rätt att både tillfälligt och permanent anskaffa den mark som behövs för att bygga och äga Varbergstunneln. Vilken mark som berörs och på vilket sätt kan du läsa om i Varbergstunnelns järnvägsplan, du hittar den via länken nedan. Innan vi har rätt att ta mark i anspråk måste järnvägsplanen vinna laga kraft. Järnvägsplanen vann laga kraft den 31 maj 2018. De berörda fastighetsägarna har rätt till ersättning för den mark som Trafikverket tar i anspråk inför bygget. Läs Varbergstunnelns järnvägsplan här.