Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förebyggande åtgärder

Vi arbetar för att begränsa störningarna i samband med bygget av Varbergstunneln och för att undvika skador så långt det är möjligt. Om skada trots allt skulle uppstå på grund av bygget åtgärdar vi skadan eller ersätter den som drabbats.

Restriktioner för bygget

Vi har gett entreprenören som bygger Varbergstunneln tydliga restriktioner för bygget som bland annat rör bullernivå, grundvattensänkning, rörelser i marken och vibrationer. Entreprenören måste därför anpassa sitt arbete, eller vidta andra åtgärder för att hålla våra restriktioner. Det kan till exempel handla om att anpassa arbetstider, använda mindre sprängsalvor vid sprängning, komplettera tätningen av ett schakt, eller sätta upp ett bullerskydd.

Uppföljning och kontrollprogram

Innan och under byggskedet kommer vi noggrant att följa upp påverkan på omgivningen genom ett omfattande mätprogram. I dag ingår över 500 mätpunkter i Varbergstunnelns kontrollprogram för grundvatten och cirka 400 mätpunkter för rörelsemätning. Antalet mätpunkter varierar över tid. Vibrationer och rörelser kommer vi att följa kontinuerligt, och mest intensivt i områden där vi bygger.

Vi kommer att utföra riskanalyser för att ge underlag till gränsvärden för byggnader och konstruktioner som kan påverkas. Bland annat sätts så kallade åtgärdsgränser, vilket innebär att vi kan vidta åtgärder tidigt under bygget, för att eliminera påverkan på exempelvis en byggnad.