Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om skada skulle uppstå

Trafikverket arbetar aktivt för att undvika att arbeten i Trafikverkets regi leder till skador för fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare. Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

De fysiska skador som kan uppstå under bygget av Varbergstunneln ersätter eller reparerar vi normalt när våra arbeten är klara i området. Akuta skador, exempelvis inläckage i sprickor, åtgärdar vi omgående så att skadan inte förvärras.

Utöver fysiska skador kan själva bygget av Varbergstunneln upplevas som störande. I vissa fall kommer vi att kunna erbjuda ersättningsboende under begränsad tid. Även skador i form av påverkan på verksamhet, till exempel genom minskad tillgänglighet, kan uppkomma.

För att vi ska åtgärda eller ersätta en skada ska den ha uppkommit i samband med bygget av Varbergstunneln. Om Trafikverket får in en anmälan om skada görs en skadeutredning för att se om den kan ha orsakats av byggnationen.

Så här anmäler skada

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader) eller lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas). Alla skador anmäler du skriftligen. Ju mer detaljerad du kan vara i din beskrivning desto lättare är det för oss att göra en bedömning. Du kan gärna bifoga kvitto som styrker ditt ersättningsanspråk samt foto av den uppkomna skadan och bifoga det i mejlet. Mejla uppgifterna till varbergstunneln@trafikverket.se.

Uppgifter att ha med när du anmäler skada

  • Namn, adress, telefonnummer, e-post.
  • Beskrivning av händelseförloppet (beskriv hur skadan uppkommit, vad som skadats samt datum och tid för när skadat uppkom).
  • Ersättningsanspråk. Bifoga kvitto, foto.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur Trafikverket hanterar GDPR här.