Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lillänge/Odenskog

Trafikverket genomför tillsammans med Östersunds kommun en åtgärdsvalsstudie i Lillänge/Odenskog för att undersöka hur trafiksituationen i området ska fungera i framtiden.

Östersunds kommun planerar en utökning av handelsområdet Odenskog/Lillänge, vilket påverkar både det statliga- och kommunala vägnätet. Det finns i dag köproblem vid anslutningar till Lillänge, Stuguvägen och Hagvägen, som i sin tur påverkar trafikplatsen Odenskog där det bildas köer ut mot E14.

Vi har genomfört en workshopserie tillsammans med Östersunds kommun och berörda aktörer för att ta fram förslag på funktion, strategier och behov av förändringar i och för angränsande delar av handelsområdet. Studien ska utmynna i en rapport där de bästa transportlösningarna presenteras utifrån samhällsnytta, kostnad, miljö, tillgänglighet och säkerhet.

Flygfoto över Lillänge. Foto: Infobyrån, Östersunds kommun.
Flygfoto över Lillänge. Foto: Infobyrån, Östersunds kommun.