Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie – Härjedalen, genomfarter i åtta orter

Trafikverket genomför under 2017 en åtgärdsvalsstudie med fokus på genomfarter i Härjedalens kommun.

Vi vill med studien analysera dagens brister och behov kring vägarna genom tätorterna och föreslå åtgärder som ger bra tillgänglighet och säkerhet för både oskyddade trafikanter och övriga trafikantgrupper.

De tätorter och vägar som ingår i studien är:

  • Hede och Funäsdalen längs väg 84
  • Vemdalen längs väg 315
  • Lillhärdal längs väg 573
  • Ytterhogdal längs väg E45
  • Lofsdalen längs väg 502
  • Linsell och Tänndalen längs väg 84

Vad ska åtgärdsvalsstudien leda till?

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera problemen, pröva tänkbara lösningar och forma inriktningen för framtiden. Åtgärdsvalsstudien ska resultera i gemensamma bristbeskrivningar och mål och ett gemensamt planeringsunderlag för framtida arbete. Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg, från att se hur vi kan använda befintlig infrastruktur bättre till att bygga om och bygga nytt. Trafikverket är projektledare och genomför åtgärdsvalsstudien i samverkan med Härjedalens kommun.

Arbetssätt och tidplan

Studien genomförs under 2017.

Vinter och vår 2017: Vi gör en nulägesbeskrivning genom att samla in olika uppgifter om de olika orterna och intervjuar ett antal aktörer.

7 juni: Trafikverket bjuder in till workshop med berörda aktörer.

Juni: Öppet hus för att få in synpunkter på vad som är de viktigaste bristerna och behoven samt hur en gemensam målbild kan se ut:
12 juni i Funäsdalen
13 juni i Hede
14 juni i Sveg

Du har också möjlighet att lämna dina synpunkter här på webben från och med 10 juni.
Lämna dina synpunkter här

Vinter 2017/2018: Åtgärdsvalsstudien sammanställs i en rapport som kan fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för de olika aktörerna.