Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Färjeleder i Storsjön

Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie med fokus på kapacitet och tillgänglighet till och från Norderön och över Storsjön i Östersund och Åre kommun.

Det finns brister i kapacitet och tillgänglighet på väg 623, inklusive färjelederna Isöleden och Håkanstaleden. Vägen är smal och krokig och på grund av isläget kan inte Håkanstaleden trafikeras året runt. Trafikverket har därför startat en åtgärdsvalsstudie där syftet är att få en gemensam bild för brister och behov samt tänkbara åtgärder.

För att få en gemensam bild över nuläge, mål för framtiden samt förslag på åtgärder bjuds representanter för föreningar, företag, organisationer och myndigheter in till en workshop för att vara med och påverka samt bidra med erfarenhet och kunskap.

Resultatet av åtgärdsvalsstudien kommer att sammanställas i en rapport under april 2017 med rekommenderade åtgärdsförslag som kan fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för de olika aktörerna.